Maanmittaus

Kaavoituksessa auttaa maanmittaus

Yhdyskuntasuunnittelu on yksinkertaisesti sanottuna maa- ja vesialueiden käytön suunnittelua. Siihen liittyvät läheisesti sekä kaavoitus että yhdyskuntatekniikka. Se puolestaan sisältää infrastruktuurin, johon kuuluvat liikennejärjestelmät, vesi- ja jätehuolto sekä viemärit. Lyhyesti sanottuna kaikki, mitä ihminen asuessaan tarvitsee. Kaavoitus puolestaan on maankäytön suunnittelua, joka pyrkii luomaan hyvät edellytykset toimivalle elinympäristölle. Suomessa kaavoitus on jaettu kolmeen tasoon. Ylimpänä on maakuntakaava, sen jälkeen yleiskaava ja kaikkein alimpana on asemakaava. Kun kaavoitusta tehdään, siihen vaikuttavat monet seikat. Niitä ovat ihmisen elinympäristö, luonnon monimuotoisuus, yhdyskuntarakenne, liikenne, kulttuuriperintö sekä elinkeinoelämä. Unohtamatta tietenkään maata, vettä, ilmaa sekä ilmastoa. Kaikki nämä äsken mainitut asiat on otettava huomioon tavalla tai toisella kaavoituksessa.

Kartan teko tarvitsee pohjalleen koordinaatiston ja tässä on maanmittaus apuna. Tässä toimenpiteessä käytetään apuna takymetriä. Maastokartoitusta voi tehdä myös laserskannauksella tai GPS -laitteistolla. Nykyisin yhä suosituimmaksi on tullut GPS runkomittaustekniikkana.

Maanmittaus

Kartan teko yksinkertaisimmillaan

Menemättä yksityiskohtiin, kartan teossa voi erottaa karkeasti kolme vaihetta. Jo äsken mainittu koordinaatisto vaatii aluksi runkomittauksen. Tähän tarvitaan riittävästi kiintopisteitä. Satelliittipaikannuksella voi määritellä niiden tarkat sijainnit. Näiden jälkeen on vuorossa ilmakuvaus, jolloin lentokoneesta otetaan paljon, toistensa kanssa limittäin olevia kuvia.

Kun materiaali on kerätty, niin tietoa aletaan tulkitsemaan ja lopullinen vaihe on valmis kartta. Ilmakuvasta saadaan todellisuus, jota vielä voidaan täydentää maastokartoituksella. Ilmakuvissa on aina vääristymiä, jotka on korjattava tarkentamalla. Karttaan lisätään korkeuskäyrät sekä tieverkosto ja rakennukset, jolloin kartta saa lopullisen muotonsa. Valmis kartta tallennetaan tietokantaan digitaalisessa muodossa. Sen jälkeen se on käytettävissä paikkatiedossa.

cellphone

Paikkatiedon käyttömahdollisuudet

Painetulle kartalle ei voi merkitä kaikkea tietoa, mikä voisi olla mielenkiintoista jatkokäsittelyn kannalta. Tällaista tietoa ovat muun muassa väestötiedot tai kallioperän rakenne. Kun kartat ovat digitaalisessa muodossa, niihin pystytään lisäämään erilaisia ilmiöitä. Näistä kartoista käytetään nimitystä paikkatieto eli GIS. Ominaisuudet saadaan liitettyä sijaintitietoihin ja näin saadaan aikaan erilaisia teemakarttoja.

Looginen kokonaisuus, joka kuvaa sijainnin ja ominaisuuden, on paikkatieto. Visuaalisesti esitettynä se on kartta, mutta se voi myös olla esimerkiksi jokin tilasto. Konkreettinen esimerkki on kiinteistötietojärjestelmä, joka perustuu paikkatietoon eli se sisältää tontit, määräalat muodot ja omistussuhteet. Tästä voi suoraan päätellä, että se sisältää aina sekä sijaintitietoa, mutta myös ominaisuustietoa. Sitä voidaan hyödyntää rakentamisessa, lentoreiteissä tai etsiä paras paikka kaupalle.

Maanmittaus on keskeistä elämässä

Maanmittaus on kaiken kaikkiaan hyvin keskeisessä roolissa siinä, että eläminen onnistuu sujuvasti. On tarjolla jätehuoltoa, vesihuoltoa, osoitteisto sekä tiestö. Sitä ei aina tule ajatelleeksi, mitä kaikkea näiden yksinkertaisten ja päivittäisten asioiden takana on ja kuinka monta tuntia niiden sujuvaan toimivuuteen on käytetty suunnitteluvaiheessa. Karttakäärö päätti vähän avata aihetta ja toki yllättyi jälleen itsekin näiden asioiden limittymisestä toisiinsa. Ja me kerroimme kaiken hyvin yksinkertaisesti ja mahdollisimman ylätasolla. Pienet yksityiskohdat olisivat vaatineet enemmän palstatilaa ja kirjoittamista.

Tästäkin sivusta käy ilmi, miten tärkeä aihe on yhdyskuntasuunnittelu. Se herättää paljon keskustelua ja tuo esiin mielipiteitä puolesta ja vastaan. Siinä on otettava paljon asioita huomioon ja siksi se välillä kuumentaa tunteita. Kuinka monesti ollaan voitu lukea jonkin kauppakeskuksen pilaavan maiseman massiivisuudellaan tai tie halkoo maisemaa aivan väärästä kohtaa sekä pilaa luonnon. Elämä on täynnä kompromisseja ja ohjailematon kehitys kuulostaa vielä huonommalta vaihtoehdolta tämän rinnalla.