Siirry suoraan sisältöön

Karttamerkit vesillä kertovat väylästä

  • Maria 
Karttamerkit vesillä eli merimerkit on tunnettava.

Vesillä on yhtä lailla osattava sekä tunnistettava merimerkit samoin kuin liikennemerkit maantiellä. Karttamerkit vesillä osoittavat väylien turvallisuuden ja ne osoittavat myös sen, missä on matalikkoja, jonne ei siis kannata purjehtia. Ennen kuin vesille lähtee, on tunnistettava kaikki erilaiset viitat ja merimerkit sekä tiedettävä tarkkaan niiden merkitykset. Linjamerkit osoittavat väylän tarkan sijainnin ja sitä pitkin on veneellä hyvä liikkua turvallisesti.

Millaisia karttamerkit vesillä ovat?

Tärkein ryhmä vesillä liikuttaessa ovat kardinaaliviitat, jotka ovat mustakeltaisia ja silloin navigointi tapahtuu ilmansuuntien mukaan. Tärkeintä onkin osata ilmansuunnat suhteessa siihen kulkusuuntaan, mihin on itse liikkumassa. Kardinaaliviitat tunnistaa niiden värityksestä ja merikartalta ne tunnistaa kolmiomerkinnöistä. Kun tunnistaa merkit sekä ilmansuunnat, tiedostaa sen, kummalta puolelta merkkiä väylä kulkee. Kardinaaliviittoja on jokaiseen pääilmansuuntaan omansa ja ne on helppo nopeasti oppia tuntemaan.

Väylät on merkitty niin kutsutuilla tolpilla eli lateraaliviitoilla. Viitat ovat kokopunaisia tai -vihreitä. Näiden viittojen kohdalla on tiedettävä nimelliskulkusuunta. Jotta suunnistus vesillä onnistuu täydellisesti, on myös osattava muut merkit. Erikoismerkki vesillä on keltainen ja niitä on yleensä alueilla, joilla on esimerkiksi maansiirtoa, ruoppausta sekä muita töitä. Ne voivat aiheuttaa muutoksia pohjan muotoon. Kaksivärinen viittaa on turvavesimerkki, joka kertoo, että väylä on turvallinen. Karimerkki puolestaan kertoo vedenalaisesta karikosta tai kivestä.

Viittojen muodot vesillä

Viittojen muoto vaihtelee jonkin verran. Se riippuu aina liikennöintimääristä sekä väyläsyvyyksistä. Siellä, missä liikkuu pienveneitä, väylät on merkitty kapeammilla merkeillä. Isojen alusten reiteillä viitat ovat isompia kartoita sekä poijuja. Vaikka muodot ja koot vaihtelevat, niiden väritys vesillä on aina sama. Navigoidessa vesillä viittojen muotoihin onkin kiinnitettävä huomiota, koska sen jälkeen tiedät aina, millainen viitta pitäisi seuraavaksi löytää.