Siirry suoraan sisältöön

Laivojen navigointi merellä

Tällä kertaa siirrymme maaperästä hieman toisenlaisille seuduille, sillä pohdimme hieman kartoitusta ja sijainnin määrittämistä merenkulussa. Laivat ja muut merellä liikkuvat alukset eivät voi käyttää apunaan samanlaisia keinoja kuin maalla liikkuessa, sillä ymmärrettävästi meren liikehtiessä ei ole mahdollista nähdä minkäänlaisia maamerkkejä, joista oman sijainnin voisi päätellä. Toki näkyvistä rannoista voi päätellä sijainnin jossakin määrin, mutta avomerellä seilatessa tämäkään ei käy. Koska tätä nykyä merellä liikkuu paljon aluksia, voi sattua myös yhteentörmäyksiä, ellei navigointia käytetä. Tätä varten on kehitetty oma järjestelmä, Automatic Identification System, johon tutustummekin tämänkertaisessa kirjoituksessamme hieman lisää.

 

AIS -järjestelmä laivojen merenkulussa

Automatic Identification System on järjestelmä, jonka avulla laivat voivat helpottaa navigointiaan merellä kommunikoimalla ja vastaanottamalla alustietoja muilta aluksilta. Alustiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi laivan suuntaa tai nopeutta. Tarkkailemalla näitä tietoja ja niiden muutoksia vältytään mahdollisilta törmäyksiltä sekä laivat voivat päätellä oman sijaintinsa. Kaikilla laivoilla ei kuitenkaan ole käytössä AIS-järjestelmää, mutta on olemassa myös muita keinoja, kuten perinteinen tähystys joka paljaalla silmällä tai erilaisilla kiikareilla. Meripelastustilanteessa AIS-järjestelmä on kuitenkin erittäin hyödyllinen, sillä pelastusaluksen on paljon helpompi löytää merihädässä oleva laiva AIS:n avulla.