Siirry suoraan sisältöön

Maanmittauksen tulevaisuus

  • admin 

Maanmittaus kuten muutkin alat elävät ja muuttuvat vuosien mittaan. Koneet valtaavat alaa ja miestyövoiman käyttö vähenee. Mitä käy tulevaisuudessa maanmittaukselle ja kuka tai mikä sitä tulevaisuudessa tekee. Onko asialla koneet vai yhdistelmä koneita ja ihmisiä. Tämä blogi kirjoitus käsittelee kyseistä aihetta mahdollimman avoimin mielin, ottamatta kantaa siihen onko koneellistuminen yksilön kannalta hyvä vai huono asia. Tällä hetkellä maanmittauslaitos käyttää jo apunaan ilmakuvausta, jonka avulla on helppoa kerätä laajoilta alueilta tietoa maastossa tapahtuneista muutoksista. Kartan tekeminen alkaakin nykyään yhä useammin ilmakuvauksesta, jonka perusteella tulkitaan maanpeitettä, rakennuksia, teitä ja muita haluttuja kohteita.

Tulevaisuuden visioihin kuuluvat mm.autojen ja metsäkoneiden hyödyntäminen maanmittauksessa, joka vapauttaisi miestyövoimaa muihin työtehtäviin. Robotiikka ja automaatio kuuluvat vahvasti myös maanmittauksen tulevaisuuteen. Kansalaiselle tämä tulee näkymään esimerkiksi toimivampana kaupunkiympäristönä, tuottavampana puunkorjuuna ja ajantasaisempana ajoväylien kunnossapitona. Maanmittausinsinöörien huolestuminen oman ammattikuntansa työnäkymien puolesta on kuitenkin täysin turhaa. Jonkun on nimittäin edelleen tuotettava kartat nettiin ja navigaattoreihin. Karttatietoa voidaan jalostaa ja tulostaa koneellisesti, mutta alkuperäiset tiedot on edelleen kerättävä koulutetun kartoittajan ammattitaidolla ja hartiavoimin.

Kartat ovat jo nyt muuttuneet entisajan käsintehdyistä jopa taideteoksiin verratuista versioista paljon. Tiedon määrä kartoissa on kasvanut huimasti ja ammattilainen puhuukin paikkatietoaineistosta tarkoittaessaan entisajan karttaa.

Muutos on välttämätöntä ja väistämäntöntä jokaisella alalla ja mielestäni maanmittausammattilaisten ei tulisikaan turhaan huolehtia oman ammattikuntansa työtilanteesta tulevaisuudessa. Fakta on vain että työtehtävät tulevat muuttumaan ja mahdollisesti jopa kehittymään paremmiksi automaatikan ja robotiikan viedessä alaa uudelle vuosikymmenelle. Maanmittauksen tarve ei tule poistumaan minnekkään koska loppupeleissä kaiken hienon sanaston takana on vain niinkin yksinkertainen sanoma kuin että, maanmittaus on tapa kerätä tietoa, palvelua ja tutkimusta maasta. Ja jopa jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassamme tämä on edelleenkin erittäin tärkeää tietoa, jonka perusteella yhteiskunta ja  sen eri rakenteet voivat kehittyä ja palvella kansalaisiaan paremmin.