Siirry suoraan sisältöön

Kartoittaja perustutkintona

  • Maria 
Kartoittaja

Jos haluat työskennellä maastossa ja viihdyt ulkotöissä sekä rakastat erilaisia karttoja, on maanmittausalan perustutkinto eli kartoittaja juuri sopiva ala. Tutkinnosta saa hyvä valmiudet perutaitoihin sekä -tietoihin, mitä tarvitaan maastonmittauksesta, paikkatiedosta, kartantuotannosta sekä maankäytön suunnittelusta. Opiskellessa saa hyvin selkeän käsityksen siitä, mitä tehtäviä on maastossa sekä mitä tehdään toimistossa. Tutustutaan opiskeluihin tarkemmin sekä siihen, mihin voi valmistuessaan työllistyä.

Mitä taitoja kartoittaja tarvitsee?

Kartoittajan on tärkeää hahmottaa maastoa, joten hyvä hahmottamiskyky on ammatissa kaiken a ja o. Lisäksi matemaattisesta ajattelusta on paljon hyötyä. Maanmittauksen laskenta perustuukin trigonometriaan. Mittaamisessa on oltava tarkka sekä pitkäjännitteinen sekä kyettävä toimimaan myös itsenäisesti. Ryhmätyötaidoista on myös huomattavaa hyötyä. Kun maastossa tehdään töitä, on hyötyä siitä, että pitää luonnossa liikkumisesta ja siksi myös peruskunnon on oltava hyvä.

Kartoittaja mittaa sekä kartoittaa maastoa hyvin erilaisissa ympäristöissä. Sen jälkeen tehtävän on tehdä maastomalleja sekä karttoja eri tarkoituksiin. Maastossa tehdään mittauksia satelliittipaikantimilla sekä takymetreilla. Myös uudemmat laitteet kuten dronet ovat käytössä. Kun mittaukset on tehty, on aika siirtyä tietokoneelle, jolla luodaan joko kolmiulotteinen malli tai valmistetaan kartta. Joten opiskelussa ja varsinkin työelämässä tarvitaan myös tietokoneen hyvää hallintaa. Tosin se nykyisin on hyvällä tasolla jo luonnostaan.

Mihin kartoittaja työllistyy?

Kun opiskelut on saatettu loppuun eikä houkuttele millään lailla käsky ‘opiskele maanmittaajaksi’, voi aloittaa töiden etsimisen. Töitä on tarjolla tyypillisesti kaupungeilla, kunnilla sekä valtiolla, insinööri- ja konsultointitoimistoilla, rakennusliikkeillä, kartoitus- sekä mittausyrityksillä. Maanmittausalan perustutkinto antaa monenlaisia vaihtoehtoja. Kuntasektorilla on mahdollisuus tehdä kaavoitukseen liittyviä töitä, tonttijakoja sekä kunnallisteknisiä mittauksia. Yksityisen sektorin työt liittyvät usein rakentamisen sekä maankäytön kartoitus- ja mittaustehtäviin. Valtion tarjonta on lähinnä monenlaisten maanmittaustoimitusten maastotöitä.

Vaihtoehtoja on lähes yhtä paljon kuin online casino Suomi antaa pelimahdollisuuksia. Työtehtävät eivät myöskään ole yksitoikkoisia ja parhaimmillaan työpäivän aikana on paljon vaihtelua. Palkkaus yksityisellä sektorilla perustuu työsopimukseen ja sen myötä sovittavaan palkkaan. Kunnat ja valtio puolestaan käyttävät omia palkkausjärjestelmiään, joihin vaikuttavat tehtävien vaativuus, pätevyys sekä henkilökohtainen työsuoritus. Peruspalkkaan lisätään erilaisia lisiä kuten ikälisät. Pätevyys kasvaa sitä mukaa, kun työvuosia kerääntyy. Alkuvaiheessa joutuu tekemään töitä pienemmällä palkalla, se on aina muistettava.

Erilaiset koulutusvaihtoehdot

Koulutus kuuluu toisen asteen tutkintoihin ja nuorisokoulutukseen hakeudutaan yhteishaun kautta. Aikuiskoulutus järjestetään tavallisesti monimuotokoulutuksena ja silloin koulutukseen haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat vaihtoehdot vaan tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella. Ennen kuin siihen voi hakeutua, pitää olla työpaikka selvillä, jolloin oppiminen pääosin tapahtuu tekemällä työhön kuuluvia työtehtäviä työpaikalla. Oppisopimuksella voi suorittaa joko koko tutkinnon tai siihen kuluvan osan tai useampia. Työnantajalle koulutus ei aiheuta kustannuksia, vaan se hoitaa pelkästään palkkakulut.

Koulutuksen voi suorittaa myös ammattitutkintona, jolloin koulutus on niin sanottua näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Se sisältää lähi- sekä etäpäiviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Kun on suorittanut kartoittajan ammattitutkinnon, on myös mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun sekä yliopistoon. Jatkokoulutusmahdollisuuksia on useita. Esimerkiksi maanmittausinsinööri tai geoinformatiikan diplomi-insinööri, mutta luontokartoittajan erikoisammattitutkintokin on mahdollinen. Jatko-opiskelupaikkaa ei tietenkään tarvitse miettiä vielä perusopintojen aikana, mutta on hyvä pitää mielessä, että niihin on mahdollisuus hakea, jos tuntuu, että maanmittausinsinöörin tehtävät ovat houkuttelevampia ja lisäksi on intoa opiskella lisää. Alalla tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja paikkoja on suhteellisen paljon auki. Maanmittausala on sellainen, jossa tarvitaan aina työntekijöitä.