Siirry suoraan sisältöön

Opiskele maanmittaajaksi

  • maria 

maanmittaus

Kiinnostaisiko opiskella maanmittaajaksi? Maanmittauslaitoksessa tehdään maanmittaustoimituksia, joista yleisin on lohkominen. Siinä kiinteistöstä erottava erotettava alue eli määräala muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomistoimituksen maastotöissä kartoitetaan määräala ja merkitään sitten sen rajat maastoon pysyvillä rajamerkeillä. Rajalinja raivataan auki ja linjalta poistetaan puut. Raja merkitään maastoon usein paalupuin niin, ettei rajan paikka jää epäselväksi.

Jos pidät luonnossa liikkumisesta, kartoista, tiimityöstä ja asiakapalvelusta, voi maanmittausala olla sinun juttusi. Tarjolla on myös muutakin kuin perinteistä maanmittaustyötä, kuten esimerkiksi tutkimustyö tai IT-palvelujen kehittäminen. Maanmittausalan perustason opinnoissa ja työssä opit lukemaan karttaa, mittaamaan maastoa ja hyödyntämään tarvittavaa tietotekniikkaa. Huipulle päästäksesi tarvitset jonkin verran matematiikkaa, lakikirjoja ja yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Maanmittausta voi opiskella ammattikoulussa, ammattikoreakouluissa tai yliopistoissa. Valmistuttuaan opiskelija voi työskennellä kunnissa, valtiolla tai maanmittaukseen tai paikkatietoihin erikoistuneissa yrityksissä.

Erilaisia polkuja työhön

Ammattikoulusta voi valmistua kartoittajaksi opiskelemalla kolmivuotisen maanmittausalan perustutkinnon. Kartoittaja voi olla ulkona maastossa lohkomassa mökkitonttia tai mittaamassa rakennuspaikkoja. Kartoittaja voi päivittää Suomen karttaa tai toimia myynti- tai koulutustehtävissä.

Ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa voi opiskella maanmittausinsinööriksi eli maanmittariksi. Ammattikorkeakoulun maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa opiskellaan paikkatietotekniikkaa, kiinteistötoimituksia ja kartan tekemistä. Ammattikorkeakoulun maanmittausinsinööri voi olla ammatiltaan esimerkiksi toimitusinsinööri, kaavoittaja tai projektipäällikkö. Yliopistossa voi opiskella diplomi-insinööriksi, joka voi suuntautua esimerkiksi kiinteistötalouteen. Diplomi-insinöörien tehtäväkenttä on laaja. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa perustoimituspäällikkö, kehitysjohtaja, paikkatietokonsultti tai kaupungingeodeetti.

Opiskele maanmittausinsinööriksi Lapin ammattikorkeakoulussa

Lapin ammattikorkeakoulussa pystyt opiskelemaan maanmittausinsinööriksi. Opinnot voi suorittaa päiväopintoina tai monimuoto-opintoina Rovaniemen kampuksella. Tutkintonimike Lapin ammattikorkeakoulussa on insinööri (AMK) ja laajuus on 240 opintopistettä, joka käytännössä tarkoittaa neljän vuoden opiskelua. Monimuoto-opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa asuinpaikasta riippumatta. Huomattava osa opinnoista järjestetään verkossa. Lähijaksoja järjestetään Rovaniemellä 2-3 kertaa lukukaudessa. Aiemmin opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon opintojen hyväksilukemisessa. Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen.  Valintakokeeseen voi valmistautua kertaamalla ainakin matematiikkaa. Muun muassa laskutoimitusten laskujärjestys ja merkkisäännöt, polynomi- ja potenssilaskenta, yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaiseminen sekä taso- ja avaruusgeometria. Apua saa laskemalla vanhoja valintakoetehtäviä.