Siirry suoraan sisältöön

Kiinteistörekisterikartta

  • admin 

Suomessa on olemassa kattava kiinteistörekisterikartta johon on merkitty kaikki suomessa olevat kiinteistöt ja niiden maa-alueet. Karttaan on myös merkitty kiinteistötunnukset. Kiinteistörekisterikartta ei ole kaikkein tarkimmasta päästä, sillä monien rajapyykkien sijainneissa on epäselvyyttä. Maanmittauslaitos pyrkii kuitenkin jatkuvasti päivittämään karttaa ja samaan sen tietoja tarkemmiksi ja yksityiskohtaisimmiksi. Kiinteistörekisteristä selviää mm.

  • kiinteistötunnus, nimi ja pinta-ala
  • yksikön muodotamistiedot
  • erottomattomat määräalat
  • kaavat ja rakennuskiellot
  • osuudet yhteisiin alueisiin
  • rasitteet, käyttöoikeudet ja muut rajoitukset
  • viranomaispäätökset

Kiinteistörekisterin tietojen hankkiminen on helppoa ja kaikkien saatavilla esimerkiksi Kiinteistötietopalvelussa tai Maanmittauslaitoksen asiakspalvelussa.

Ohessa esimerkki Etelä-Savolaisen maatilan kiinteistörekisterimerkinnöistä

kiintesitörekisteri

Kyseessä on maatila Punkaharjun Hiukkajoella. Tilan nimi on Rynkä ja tilan kokonaispinta-ala on 14,695 ha. Tila on maa/metsätila, joka sijaitsee Puruveden rannalla noin 15 kilometrin päässä Punkaharjun taajamasta. Tilalla on 2 kiinteistöä, joista suurempi nimeltään Honkalahtion kooltaan 11,695 ha ja se rajoittuu Puruveteen. Pienempi kiinteistöistä, Suopalsta on kooltaan 3 ha ja se on pelto-sekä metsämaata. Tiloihin kuuluu yhteensä 300 metriä hiekkapohjaista rantaa. Kiinteistörekisteritunnus on 740-596-4-78, 740-591-6-9.

Kuten huomata saattaa kiinteistörekisterikartta sisältää kaikki tärkeimmät tilan tiedot. Halutessaan esimerkiksi kiinteistön omistaja tai ostaja voi pyytää Maanmittauslaitosta tarkastamaan tilan rajapyykit ja merkitsemään ne tarkennettuina karttaan. Yleistä on että yksipalstaisen rekisteriyksikön palstakartta näytetään ensimmäisellä sivulla ja jos rekisteriyksikköön kuuluu enemmän kuin yksi palsta, silloin kaikki yksikköön kuuluvat palstat näytetään ensin ensimmäisellä sivulla ja tämän jälkeen jokainen palsta vielä uudelleen omalla sivullaan.

Kiinteistörekisterikartta on suhteellinen kartta, mistä selviää rekisteriyksiköiden keskinäinen sijainti toisiinsa verrattuna. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimituskirjoista ja maastosta.

Yleinen sääntö on että palstat näytetöön aina suurimmassa mahdollisessa mittakaavassa  ja taustakarttana käytetään alueen maastokarttaa.

Rajamerkkisymbolit näytetään mustalla värillä ja tunnustekstit punaisella värillä.