Siirry suoraan sisältöön

Salaojitus

  • maria 
salaoja

salaoja

Salaoja on maan alle kaivettu rei’itetty putki, jota käytetään lähinnä rakennettavien alueiden ja peltojen kuivaamiseen. Vesi tihkuu ympärivöivästä maasta salaojaputkeen sen kuoressa olevien reikien läpi ja virtaa siten putkea pitkin joko sadevesiviemäriin, salaojakaivoon tai avo-ojaan.

Salaojia käytetään rakentamisessa maaperän sekä perustusten ja maarakenteiden kuivattamiseen. Rakennusten ympäri kulkee anturan vieressä salaoja, joka auttaa estämään sade- ja muiden vesien tulon kellaritiloihin sekä veden pääsyn anturan alle, estäen näin ollen myös roudan aiheuttamia tuhoja. Putket asennetaan maahan tavallisimmin perustusten rakentamisen yhteydessä.

Maataloudessa salaojia käytetään pelloilla, jotta viljelymaan hyötyala kasvaisi ja kulku pellolla olisi helppoa myös puimureilla ja suurehkoilla traktoreilla työkoneineen. Avo-ojat veisivät oman leveytensä lisäksi jonkin verran maa-alaa myös siitä syystä, ettei aivan ojan vieressä voida käyttää maatalouskoneita. Peltoaluilla salaojat kaivetaan koneellisesti ja salaojaputki painetaan kiepistä maan sisään salaojituskoneella.

Ennen salaojaputki tehtiin tiilistä. Koska itse tiiliputki ei läpäise vettä, vesi menee salaojaan putkien välistä. Tämän lisäksi on putkien väliin muodostettu määrävälein putken tai kahden pituinen sorasilmä, mistä vesi pääsee putkeen sisälle. Tätätkin vanhemmat salaojat olivat puusta tehtyjä putkia tai kivi- ja risusalaojia.